Economic News

PDFພິມອີເມລ

LAST_UPDATED2 ຂຽນໂດຍ Lanexang Administrator ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ກຸມພາ 2015 ເວລາ 10: 57

                          ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ເພື່ອລະດົມທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ 02.04.2015
                          ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ ລະດົມທຶນກວ່າ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 19.03.2015
                          ການແຂ່ງຂັນບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ສຳນັກງານ ຄຄຊ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ 24.02.2015
                          ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ1 ຜະລິດໄຟຟ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ10% ຕໍ່ປີ 10.02.2015
                          ເປີດໂຕບໍລິສັດ ຫລັກຊັບເອພີເອັມລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ 04.02.2015
                          ເພີ່ມຄວາມຮູ້ຄົ້ນຄົ້ວເນື້ອໃນ ຮ່າງກົດໜາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ 29.01.2015
                          ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ສາຂາຫົວພັນ ສະໜອງນ້ຳມັນໄດ້ 6 ລ້ານກ່ວາລິດ 13.01.2015